Pakiet edukacyjny

Specjalny pakiet edukacyjny opowiadający o historii i okolicznościach powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej trafił do wszystkich szkół ponadpodstawowych w naszym województwie. Przekazane materiały – m.in. film dokumentalny, folder historyczny oraz scenariusze lekcji – mogą być wykorzystane przez nauczycieli historii.

Na spotkaniu w dniu 30 stycznia 2020 roku w ramach Pomorskiego Regionalnego Forum na Rzecz Edukacji osoby odpowiedzialne za oświatę w pomorskich jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego otrzymały od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego specjalne pakiety edukacyjne, których celem jest przypomnienie wydarzeń sprzed stu lat. Pakiet ten trafi do 240 szkół na Pomorzu a w jego skład weszły scenariusze dwóch lekcji, drukowany folder „Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej", oraz film dokumentalny z komentarzem prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Autorami materiałów zebranych w pakiecie są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku we współpracy z Fundacją Dobrej Książki w Warszawie,  Instytutem Kaszubskim oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

 - W roku 1918, gdy Polska wróciła na mapę Europy, los Pomorza był nie rozstrzygnięty. Dopiero dzięki wysiłkowi organizacyjnemu i działaniom politycznym oraz wytrwałym zabiegom dyplomatycznym na mocy traktatu wersalskiego znaczna część tego regionu została przyznana Rzeczypospolitej. W styczniu i lutym 1920 r. wojsko polskie bez rozlewu krwi i zniszczeń na drodze pokojowej zajęło Pomorze. Wydarzenia sprzed stu lat są niezwykle ważne dla naszej historii i tożsamości, dlatego chcemy o nich pamiętać i tę pamięć przekazywać kolejnym pokoleniom – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Pakiety edukacyjne dla uczniów to nie jedyna inicjatywa, która przypominać ma mieszkańcom naszego regionu wydarzenia sprzed stu lat. W tym roku Samorząd Województwa planuje też wydanie serii zeszytów edukacyjnych, które będą rozesłane do bibliotek i szkół ponadpodstawowych. Jednostki te otrzymają również do swoich zasobów specjalne wydawnictwo „Powrót Pomorza w granice Rzeczpospolitej. W setną rocznicę 1920-2020".

Do pobrania

  1. Folder Powrot Pomorza w granice RP - przygotowane w ramach Programu „Koalicje dla Niepodległej" ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
  2. Krajnowska_Anna_scenariusz_Powrot Pomorza w granice_RP
  3. Powrot Pomorza w granice Rzeczypospolitej - film edukacyjny 1080p